Mindenik embernek a lelkében dal van

és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,

az hallja a mások énekét is szépnek.

Babits Mihály

A kassai (Szent Erzsébet) dómban található Rákóczi-kripta felett őrködő szobor a család címerével… 

(Fotó: Fogel Frigyes)

fogelmedia.hu

“Sokan tudják, hogy Rákóczi fél Európát végigjárta, segítséget kérve az osztrákok ellen a nagyhatalmaktól, ám sikertelenül, végül a török szultán tette lehetővé, hogy előbb Isztambulban, majd a tengerparti Rodostóban éljen, udvartartásával együtt. A ház egy része ma is ott áll, mindig sok-sok magyar látogatja. A fejedelmet 1735-ben bekövetkezett halála után bebalzsamozták, és Konstantinápolyban temették el, anyja, Zrínyi Ilona mellé. Végső óhaja szerint szívét kivették, a franciaországi Grosboisba vitték nyugodni, a kamalduli szerzeteskolostorba. Kassa azonban mindig visszavárta, ahogy az egész ország is, hogy legalább végső nyughelye itt legyen.”

http://www.ng.hu/Civilizacio/2008/05/Felujitottak_a_kassai_Rakoczi_kriptat