“Azt akartam mondani, hogy Magyarország is csak a minőség igényével élhet és maradhat fenn az új Európában; nincs módunk középszerűnek lenni. (…) De ez az ország semmitől nem fél úgy, mint a minőségtől, s az igazi műveltségtől, amely valóban hősiesség.”
Márai Sándor
(Kassa – Márai emlékhely – Fotó: Fogel Frigyes)
http://fogelmedia.hu