Egy érdekes hozzászólást kaptam ma a fb oldalamon és csatoltak hozzá olyan dokumentumokat is melyek a már ismert legaljasabb hazugságokat és támadásokat tartalmazza pl: a Waldorf iskolák és Dr. Rudolf Steiner ellen ezzel a felvezetéssel:

“…mérhetetlen csalódottság van bennem, hogy a Fogel Média ilyen közel van, vagy teljes mértékben képviseli Rudolf Steiner nézeteit és az antropozófiát.”

Wow!  :/

Mindeközben az utóbbi hetekben bizonyos külföldi liberális, ateista, materialista neo-Marxista újságokban (és magyar nyelvű on-line kiadásaiban is) de még Bayer Zsolt legutóbbi írásaiban is olyan támadások élednek fel melyeket szerintem most már nem szabad szó nélkül hagyni. 

De persze eközben mindenki hallgat itthon. 

Mint mindig.

Engem is támadnak. 

Ezért most elérkezett számomra az idő hogy felemeljem a kardomat és lesújtsak vele.

Vajon most ezek a ismét támadó emberek-szervezetek tisztában vannak azzal hogy pl:

Jókai Anna, Makovecz Imre, Vekerdy Tamás, Török Sándor és még sokan mások mit tettek pl. a Waldorf iskolákért vagy hogy ők bizony Antropozófusok voltak?

(Csak ezt akkor még nem verték nagydobra mert ez még anno igencsak veszélyes volt, de még ma sem életbiztosítás pardonn: karrier biztosítás Dr. Steinert követni)…

Tudom – tudjuk néhányan hogy pl. Schillert vagy Dr. Rudolf Steinert és még sokan másokat a Katolikus Egyház mérgezte meg.

Igen. 

Megölték őket.

Ezt pontosan tudom én is. 

Személyesen adták át nekem ezt a tudást svájcban azok a barátaim akik már nincsenek közöttünk ebben a világban.

Azt is tudom-tudjuk már jó néhányan hogy a mai emberiség fő ellensége a Jezsuiták. (Európa történelmében most uralkodik először egy Jezsuita Pápa…)

Javaslom hogy aki ezt a kanyart nehezen veszi elsőre olvassa el azt a néhány idézetet melyet ennek az írásnak a végére bemásolok. 

Igen, 16 éves korom óta -bárcsak méltó lennék rá- de most itt kénytelen vagyok így kimondani: antropozófus vagyok, vagy legalábbis törekszek erre…

A storymhoz az is hozzátartozik hogy anno néhány hónaposan megkereszteltek a budapesti Mátyás templomban és ezután jónéhány év alatt volt alkalmam megismerni belülről az itthoni ellenségeket is mint pl. szegény Makovecz megismerte anno Erdő Péter bíborost és talpnyalóit…

(Vajon a Bíboros urat -köztudodtan- miért védi a publikus-Budavári sétái közben három vagy négy testőr?)

A rendszerváltásnál  Makovecz és társai megpróbálták felhívni a Közép-Európai népek figyelmét azzal a kis kiadványukkal melyet: Közép-Európai Memorandum címmel jelentettek meg (saját költségükön) a Társadalmi Hármas Tagozódás ideájáról melyet Dr. Steiner az első világháború előtt az akkori Európai vezetőkhöz eljutatott de akkor (is) gyengék voltak és a történet pontosabban A Tragédia hullámait a mai napig nyögjük…

Mostanság ismét felerősödnek a támadások a Szabad Kúltúrális intézmények ellen (is) és eközben a jobboldali értelmiség hallgat vagy pont nagy károkat okoz mint pl. Bayer Zsolt legutóbbi írása az alternatív iskolákról vagy Vekerdy Tamás tegeződő kirohanása Orbán Viktor miniszter elnökünk ellen egy nyilvános levélben melyel saját életművét rombolja le és még bennem is vihart kavar (miután egy fantasztikus kis riportfilmet készitettem vele néhány évvel ezelőtt).

De félre értés ne essék!

Én szeretem és tisztelem Vekerdy Tamást!

 

Szeretem Bayer Zsoltot! 

Próbálom tisztelni és szeretni ellenségeimet is de nem tudom szeretni azt a szellemi hatalmat – áramlatot amely mint egy felhő rátelepszik ezekre az emberekre és kihasználva gyengeségüket manipulálva őket rajtuk keresztül tombol és rombol közöttünk.

Fel kell ismerni a gonoszt és ki kell mondani a nevét!

Ha ezt nem tesszük meg akkor elbukunk!

De nemcsak Dr. Steinerről hanem pl. a Templomos Lovagokról is terjesztik  ellenségeink a hazugságokat, esetenként egész profi módon a HollyWudu-i médiát is felhasználva.

Amikor ismét a Szent-Földön jártam egy rövid videóban felhívtam erre is a figyelmet és lám-lám, pont az Antropozófusoktól (is) kaptam övön aluli ütéseket emiatt a clip miatt…

https://vimeo.com/217807767

És igen, a Kulturális Kreatívokról forgatott filmjeimben a Dr. Steiner által átadott ideákat és gyakorlati eredményeket mutattam be.

Milliók látták munkáimat. 

És azóta ma is nap mint nap ezrek és ezrek nézik filmjeimet és egyébb szösszeneteimet a Vimeo csatornámon.

https://vimeo.com/kulturaliskreativok

https://vimeo.com/283965217

https://vimeo.com/196562018

https://vimeo.com/129902674

Mostanság már elég jól látszik hogy milyen irányban haladunk.

A Fenevad és Szolgálói egyre profibban dolgoznak.

Figyelmetekbe ajánlom Dr. Steiner figyelmeztetéseit közel 100 év távlatából melyeket kicsit lejjebb bemásoltam nektek.

Végezetül kedvenc rock operámból idézve búcsúzok: (egy szót megváltoztatva)

“Mert nincs más út csak a Krisztus útja, bármit hozz reánk, 

e földön nála nincs nagyobb erő”.

Mindenkit szeretettel üdvözlök,

Fogel Frigyes független filmes

https://fogel.me

(Elnézést kérek a helyesírási hibákért de 20 év külföldi tartózkodás és 4 nyelv folyamatos használata mellett erre futotta részemről)

A jezsuitizmusnak sokkal nagyobb a befolyása, mint azt általában gondoljuk. A jezsuitizmus célja, hogy az embereket visszatartsa az érzékfeletti világtól. Módszere, hogy élesen elválasztja egymástól az egyházi tanítást és a természettudományt (a hit és a tudás szétválasztása). A jezsuiták megpróbálják „szocializálni” az emberek félelmét a szellemi világtól. Egyedül akarják intézni a szellemi dolgokat az emberek számára. A jezsuiták tézise: csak a katolikus egyház és a Szentszék kezelheti a „szellemi javakat”. (GA 181, 1918. július 30.) 

A két áramlat: az amerikanizmus és a jezsuitizmus együttműködik egymással. Bennük kell keresnünk azokat az erőket, amelyek „a mostani katasztrófát (az első világháborút) előidézték”. Korunk három romboló, pusztító áramlata: az amerikanizmus (a nyugati páholyok), a jezsuitizmus és a bolsevizmus. (Uo.) 

A jezsuita rend célja: a Krisztus elleni küzdelem és egy hamis Jézus-kép felmutatása, ahol Jézus az emberiség zsarnokaként jelenik meg. (GA 181, 1918. augusztus 6.) 

A nyugati páholyok és a jezsuiták vezető testületei 1802 januárja óta bizonyíthatóan együttműködnek: gonosztettet követtek el Kaspar Hauser ellen, küzdelmet folytatnak az ellen, hogy Közép-Európa betölthesse szellemi feladatát, és világuralomra törnek. „Mivel nem kívántak lemondani hatalmukról és hatalmi törekvéseikről, ezért nem hagyhatták, hogy a Közép felébredjen. (…) A világnézeti és szellemi kérdések kizárólag a jezsuiták kezébe kerültek, a gazdasági ügyek pedig az anglo-amerikai páholyok, a nyugati páholyok kezébe. Terveik azonban újabb és újabb tragikus konfliktusokhoz és katasztrófákhoz vezetnek, mivel egyáltalán nem veszik figyelembe az embert és az emberi fejlődést.” (Rudolf Steiner Polzer-Hoditz grófnak, 1916. november) 

A jezsuitizmus arra törekszik, hogy Krisztus megértésének minden lehetőségét meghiúsítsa. Ezért küzd kitartóan a krisztológia ellen. Támadások az antropozófia és Rudolf Steiner ellen a Stimmen der Zeit [A kor hangjai, Az idők szava] című jezsuita folyóiratban. (Uo.) 

A jezsuita prédikációk különös hatékonysága. Noha látszólag egymás ellenségei, és kölcsönös küzdelmet folytatnak egymással, valójában a jezsuiták vezetői titokban együttműködnek a szabadkőműves társaságok vezetőivel. Ennek az együttműködésnek a révén egy rendkívül hatékonyan működő eszköz áll rendelkezésükre, amely a legjobban szolgálja a jezsuiták céljait. (GA 167, 1916. április 4.) 

A jezsuiták jogosulatlanul hatnak az ember asztráltestére. Példa: a paraguayi jezsuita állam leírása. (GA 167, 1916. május 9.) 

I. Jakab [angol király] és Suárez, a jezsuita filozófus (1548-1617) ellentéte, mint az ahrimáni és luciferi impulzusok képviselői közötti ellentét. Sok minden származik Suáreztől, ami a történelmi materializmushoz és a marxizmushoz vezet. (GA 169, 1916. július 18.) 

Ahrimáni erők által inspirálva a jezsuitizmus szembeszáll a gondolatszabadsággal. Az Atlantisz utáni ötödik kultúrkorszakban minden téren meg kell haladni a jezsuitizmust. A jezsuitizmus a tekintélyelv kialakítása és a pápaság hatalma révén folytat küzdelmet a tudati lélek ellen. (GA 168, 1916. október 10.) 

A jezsuiták szerint a szellemi világgal közvetlen kapcsolatba kerülni – az ördögtől való. (Uo.) 

A jezsuiták azért küzdenek az antropozófia ellen, mert tudják, hogy az antropozófia az igazságot adja hírül Krisztusról. (Uo.) 

Az embereket olyan alaposan kellene tájékoztatni a jezsuitizmus céljairól, mint amilyen tájékozottak maguk a jezsuiták – s akkor ártalmatlanná válnak. Az antropozófusok soraiban egyfajta aluszékonyság uralkodik ezzel kapcsolatban. (GA 184, 1918. november 13.)