„A minden évben újra és újra megjelenő Nap- és Holdfogyatkozásokra valójában mint „biz-tonsági szelepekre” tekinthetünk. A biztonsági szelep arra való, hogy megelőzze a veszélyt, hogy a megfelelő pillanatban kimenetet biztosítson valami számára – mint pl. a gőz.

Az egyik ilyen kozmikus biztonsági szelep a Napfogyatkozás, mely azt a célt szolgálja, hogy a Földön létező gonoszt a világűrbe eressze ki – luciferi módon –, hogy a gonosz egy szélesebb, kevésbé koncentrált körben fejtse ki pusztító hatását.
A másik biztonsági szelep a Holdfogyatkozás szolgál arra, hogy a kozmoszban jelen lévő go-nosz gondolatok utat találjanak azokhoz az emberekhez, akik arra vágynak, hogy ilyen gondo-latok birtokba vegyék őket. Bár ezek az emberek ilyenkor nem teljes tudatossággal cseleksze-nek, de a tények ettől még valóságosak – amilyen valóságos a mágnes vasreszelékre kifejtett vonzereje.
Ilyen a kozmikus erők működése – és ezek nem kevésbé hatékonyak, mint a kémiai laboratóri-umokban vizsgált erők.”

Rudolf Steiner: Emberi kérdések és kozmikus válaszok. 1922. június 25, Dornach, GA 213,. Angolból fordítottam.

Forrás: Hassmann Péter -> Antropozófia Budapesten