„Érdekes“ cikk jelent meg a Magyar Antropozófiai Társaság folyóiratában Martin Large tollából, melyben a szerző  a Kulturális Kreativokat többször is megemlíti.

Idézet az írásból:

„Magyarországon is létre fognak jönni a kulturálisan kreatív emberek gyűjtőhelyei, például a Waldorf-iskolák közösségei, vagy a biodinamikus farmok. Bár az országot látszólag a konzervatívok uralják és kis számú modernista, mégis sok-sok kulturálisan kreatív magyar vándorol ki Orbánisztánból, és dolgozik a világ minden táján.
A kivándorlást ösztönzi az úgynevezett „haveri kapitalizmus”, amely barátságtalanul áll a normális üzletmenethez, és erősíti az elit kezében tartott állam, a kötelező érvényű, vagy ahogy nevezik, a „nemzeti összefogás” rendszere.. Magyarország oly mértékben néptelenedik el, hogy még Győri Enikő, a Fidesz minisztere is azt mondja: „A népesség csökken.. Ez borzasztó.  Ez rémisztő.”

E sorokat olvasva fel kell tennem néhány nagyon fontos kérdést a nyilvánosság előtt. Annál is inkább meg kell ezt tennem, mert az elmúlt öt évben volt szerencsém a világot bejárva felkutatni és filmekben is bemutatni a nagyközönségnek a  KK-világjelenséget. (Többek között az első KK-tanulmány amerikai szerzőpárjával készítettem  mélyinterjút, valamint még számos filmet e tárgykörben itthon és külföldön, melyeket eddig közel kétmillióan láttak.)

Kérdéseim a következők:

1. Miként lehetséges, hogy egy szellemtudománnyal foglalkozó – állítólag független – lap direkt aktuálpolitikai kitételeket, véleményeket, célzasokat jelentet meg, ráadásul egy olyan cikk keretein belül, melyben a steineri hármas tagozódásról is szó esik?

2. Honnan tudja a szerző, Mr. Large,  hogy „hány Kulturális Kreatív magyar vándorol ki Orbánisztánból”?

3. Milyen forrásból értesült a szerző arról, hogy az eddig külföldre kitántorgott emberek közül hány a KK? Van erről nyilvántartás? Ha igen, akkor hol? Kik készítették és hogyan?

4. A cikkben Mr. Large nagyívűnek szánt gondolatmenetére feltűzött, nemzetközileg ismert példák között váratlanul felbukkan egy meglepően pontos adathalmaz Felcsút településről, lélekszámáról, a helyi futballakadémia költségvetéséről stb.
Vajon honnan ered a szerző ilyen mélységű tájékozottsága?
(Vagy csak én vagyok olyan “kispályás”, hogy bár eddigi életem közel felét külföldön töltöttem, kis időt Mr. Large hazájában is, ilyen mélységű tájékozotságról nem tudnék bizonyságot adni?

5. Hogyan lehetséges továbbá, hogy Mr. Large (az idézett lap szerint) brit egyetemi tanár, kiadóvezető, a hármas tagozódás szakértője magyarországi Waldorf-körökben is tart előadásokat?
Vajon az őt hallgatók tudják, hogy Mr. Large és barátai mit művelenek egy szellmetudományi folyóiratban, mely sajtó- orgánum a Rudolf Steiner által földre hozott antropozófiát viseli nevében?!

6. Hogy lehet, hogy a máskor oly precíz szerkesztők ezúttal nem nevezték meg a cikk forrását, az tehát iródhatott közvetlenül a folyóirat felkérésére. Vajon miért?

Végezetül:

Kedves Ti, akik tudjátok, hogy ez az írás Nektek szól!
Nem lenne jobb egy kicsit leülni, nagy levegőt venni, esetleg Steiner könyveit feltenni a polcra, és számvetésbe fogni? Amíg Ti melldöngetve (belső köreitekben igen bátran) liberálisnak valljátok magatokat, és az individualizmusra hivatkoztok úton-útfelen, nem gondoljátok, hogy egy kicsit hamisan szól a hangszer a kezetek alatt?
Vajon szinkronban vannak tetteitek mindazzal, amiket otthonotok biztonságában olvastok Steiner műveiből, hogy aztán okkult gőgötök elefántcsonttornyából időnként kinyilatkoztassatok a pórnépnek néhány igét..?
Miközben nem vagytok képesek lelketeket, szellemeteket a napi politika hipnózisától távol tartani?

Mondhatom ezt, sőt kérdezhetem, mert ismerlek Benneteket.

Szinte mindnyájatokat.

Itthon és külföldön.

A brit származású  P. E.-nek volt igaza, aki kerek-perec ki merte jelenteni: elbuktatok.

Igen: elbuktatok. És ezt Ti is tudjátok a szívetek mélyén.

Évtizedek óta hallgatva/figyelve okosságaitokat úgy látom, egy dolog, csupán egy dolog hiányzik belőletek.
(Tisztelet a nagyon kevés kivételnek.)

A Krisztusi Szeretet, amiről oly sokat beszéltek.

Ezért nem működik az, amit annyira szeretnétek.

Maradva tisztelettel:

Frigyes Fogel

Kulturális Kreatív,
Producer, független filmes, csellista