Egy nagyon fontos HIÁNYPÓTLÓ interjú! Incze Nikoletta: Létezik erőszakmentes eszköz Európa iszlamizálódásának megelőzésére

forrás: szemlélek.blog.hu

– Az iszlámban nincs olyan fogalom, hogy humanizmus?
– Nincs. Még a szeretet szó sem szerepel az alapművekben. Az iszlám teljesen eltérő gondolatiságot képvisel, más logika alapján épül fel, amit mi nem is fogunk fel. Eleve mindig mindent az iszlám alapművek határoznak meg, és ebben a szemléletmód is benne van. Ettől pedig eltérni nem lehet. Nincs aranyszabály, kettős az erkölcstan. Mohamed nemcsak vallási vezető, hanem politikai vezető is volt. Mohamed életén keresztül nagyon könnyen megérthető az iszlám. A koráni kinyilatkoztatások Mohamed életének az eseményei sorrendjében jöttek létre. Nem egyben történt a kinyilatkoztatás, hanem szakaszosan az ő élete során. Ezért van az, hogy minden Korán idézetnek Mohamed élete a kontextusa, a magyarázata. Európában ez a gondolkodás nem érthető, jóhiszeműen fel sem tételezzük, hogy más vallásokban nem a szeretet a legalapvetőbb. Ezért is hatékony a Muszlim Testvériség. Ez a 20. század első felében Egyiptomból indult szélsőséges iszlám mozgalom a dzsihádot a beszéden, a politikai rendszerekbe való beépülésen keresztül vívja. Az iszlámról való tudást terjesztik a világban, jellemzően az egyetemeken, a tudományos életben és a médiában. A probléma az, hogy olyan elveket terjesztenek, amelyek nem az alapművekben találhatók, hanem ők találták ki, az ő propagandájuk. Például: az iszlámot nem lehet megérteni, mert nagyon komplex; csak az értheti meg, aki arabul beszél; az iszlámot félreértelmezik.

– Akkor mi a megoldás, hogy a konfliktus se szüljön háborút és Európa is Európa maradjon?
– Az első lépés, hogy megismerjük az iszlámot, azaz az alapműveket és a gondolkodásuk másságát. Olyan képzési mozgalmat indítottunk el, ami reményeink szerint több mint 200 központtal fog működni, tájékoztatást adva a politikai iszlám sajátosságairól. A politikai iszlám képviselői, a Muszlim Testvériség nagyon jó példa, rendkívül jól szervezettek. Kell egy ellenpólus. Ennek állt az élére a mi központunk, azzal a vízióval, hogy képzéssel megelőzhetővé válik egy erőszakos civilizációs háború. Tudatosítani kell azokat a veszélyeket, amik a mi társadalmi értékeinket veszélyeztetik.

– Ez nagyon veszélyes fegyver, mert azt tapasztaljuk, hogy az indulatok nagyon hamar agresszióba csapnak át. Ezzel nagyon óvatosan kell bánni, hogy ne robbanjon be a szikra, hanem egy csendes erő alakuljon ki.
– Ennek eszköze az objektivitás, a kritikai gondolkodás képessége, a tudás.

Teljes interjú: katt ide

“Nincs bocsánat”… Néhány hónappal ezelőtt elkezdtem forgatni egy portré filmet Lovas Istvánról…

Néhány hónappal ezelőtt elkezdtem forgatni egy portré filmet Lovas Istvánról. Abban állapodtunk meg hogy a választások után folytatjuk a már megkezdett felvételeket. 

Amikor legutoljára találkoztam vele az otthonában, István a következőket mondta: 

“Fogel úr, rólam az életemről soha nem készült még film így nem maradna mögöttem semmi amikor meghalok, ezért nagyon örülnék annak ha sikerülne ezt megcsinálnunk”.

Az igazán személyes kérdéseket már nem tudtam neki feltenni…

Íme a “rough cut” / a nyers vágás ami megmaradt.

Isten nyugosztalja

Fogel Frigyes 

független filmes

Egymás mellett…

“A frázisnál a beszéd lélek nélkül szól, ekkor az ember ott megy a másik ember mellett, és nem tudja megérteni.

Ez a jelenség is a XIX. század utolsó harmadában érte el tetőpontját, nem a lélek mélyén hanem a tudatban. Az emberek egyre idegenebbek lettek egymás számára. Hogy akkor egyre hangosabban követelték a szociális impulzusokat és reformokat, az annak szimptómája, hogy az emberek már nem voltak szociálisak. Már nem érezték, hogy mi a szociális, ez indította őket annak követelésére. Az éhes állat nem azért üvölt táplálékért, mert a táplálék a gyomrában van, hanem azért, mert nincs ott.

A lélek nem azért követeli azt, ami szociális, mert át van hatva tőle, hanem mert hiányzik belőle ez az érzés. Így az ember lassanként olyan lénnyé vált, akikről ma nincs tudatunk. A legszélesebb területen uralkodó tény az emberek között, hogy már egyáltalán nincs is igényük arra, hogy a másik emberhez lelkileg közeledjenek. Az emberek valamennyien elmennek egymás mellett. Mindenki csak önmaga iránt érdeklődik igazán

R.S.